SOPRONI PAKTUMIRODA | 9400 SOPRON, SZÉCHENYI TÉR 1-2. | TEL.: 0699-780-630

AKTUÁLIS HÍREK, INFORMÁCIÓKÉRT IRATKOZZON FEL!

Mi az a paktum?

A program létrejötte, célja

A Soproni járásban feltárt munkaerőpiaci problémák és fejlesztési szükségletek
megoldása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata három
konzorciumi partnerrel közösen valósítja meg a „Helyi foglalkoztatási
együttműködések a Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében” című
projektet.

A projekt keretében létrejött Soproni Foglalkoztatási Paktum célja, az, hogy a
foglalkoztatás területén érdekelt felek egységes stratégia mentén összehangolják a
foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket és közös megoldásokat
keressenek a járás munkaerőpiaci problémáira.

A Foglalkoztatási Paktum szoros részeként, a Soproni Városfejlesztési Kft. keretein
belül működik a Paktumiroda, melynek egyik fő feladata a minél szélesebb körű
partnerség kialakítása és a projekt tudatosítása a vállalkozások körében.

Projekt:
„Helyi foglakoztatási együttműködések
Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében”

Projekt azonosító: TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001

Létrejöttének dátuma: 2016. november 28.

A paktum céljai

A Paktum létrehozásának fontos célja volt, hogy a foglalkoztatás területén érdekelt
felek összehangolják a foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket
és közös megoldásokat keressenek a járás munkaerőpiaci problémáira.

A program átfogó célját képezi a járás foglalkoztatottsági és a versenyképességi
mutatóinak javítása, elsősorban a térség munkaerő-megtartó erejének növelésével,
valamint a helyben elérhető munkaerő és munkalehetőségek összehangolt
fejlesztésével.

A projektben piacképes képzések és szolgáltatások vehetők igénybe a Soproni
Járásban lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű álláskereső célcsoportok számára
– regisztrált álláskeresőként történő bevonásuk után.

A szakmai ismeretek megszerzése után ezek a személyek olyan munkahelyekre
közvetíthetők ki, ahol tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni tudják és
elhelyezkedésüket a projekt bér- és bérköltség-támogatással segítheti.

A projekt célja koncentráltan tartalmazza a legfontosabb fejlesztési szempontokat,
összhangban Sopron Megyei Jogú Város 2015-ben készült Gazdaságfejlesztési
Stratégiájával.

Konzorcium bemutatása

A projektet megvalósító konzorcium
A Soproni Foglalkoztatási Paktumot 4 konzorciumi tag, Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Soproni
Városfejlesztési Kft. és Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
alkotja.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a hátrányos helyzetű célcsoportok
támogatását képzésekkel, különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, a
munkáltatókat pedig bér- és bérköltség-támogatásokkal segíti.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatalának
Foglalkoztatási Osztálya által nem látható személyeket a Sopron és Környéke
Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete toborozza és információnyújtással,
tanácsadással, mentorálással támogatja az elsődleges munkaerőpiacra történő
visszavezetésüket.

A Soproni Városfejlesztési Kft. projektmenedzsment feladatokat lát el, továbbá az
általa működtetett Foglalkoztatási Paktumiroda koordinációs feladatokat végez.

A tervezett tevékenységek megvalósítását Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja úgy, hogy a helyi és térségi társadalmi-gazdasági
környezethez, a helyi gazdaságfejlesztési célokhoz és prioritásokhoz egyaránt
illeszkedjen.

Tagok, Irányító Csoport

AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT
Az Irányító Csoportban a szavazati joggal rendelkező tagoknak lehetőségük van
megismerni a konzorciumi partnerek aktuális feladatait, a munkaprogram és a
költségvetés teljesítését, a következő időszak elképzeléseit, terveit, illetve elemezni a
felmerülő problémák okait, javaslatot adni azok megoldására.

Az ülések során jóváhagyásra kerülnek a Paktumiroda beszámolói, illetve évente – a
felülvizsgálat után – a Foglalkoztatási Stratégia és az Akcióterv. Az Irányító Csoport
ülései zártak, azon csak a szavazati joggal rendelkező tagok vehetnek részt.

Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai:

 • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
 • Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
 • Soproni Városfejlesztési Kft.
 • Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
 • Sopron és Vidéke Ipartestület
 • Soproni Szakképzési Centrum
 • Hirschler Üvegipari Vállalkozás

A Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű
helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktumszervezet tagjai Foglalkoztatási
Fórumot működtetnek.

A Fórumok lehetőséget biztosítanak az aktuális gazdasági témákról, a térség
munkaerő-piaci helyzetéről történő tájékozódásra, a felmerülő problémák
megoldására, a véleménynyilvánításra, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolására, illetve a partnerség kialakítására. A résztvevők véleményükkel, javaslataikkal segítik a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv éves felülvizsgálatát.

A legközelebbi Fórum időpontjáról tájékozódjon a „Hírek, események” menüpont
alatt.

Csatlakozás a szervezethez

A Soproni Foglalkoztatási Paktumot 4 konzorciumi tag, Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Soproni
Városfejlesztési Kft., Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete,
valamint a Soproni járás munkaerőpiaci problémáinak kezelésében érdekelt és
ezidáig csatlakozott 20 helyi szereplő alkotja.

A Paktumszervezet nyitott, melyhez bármely potenciálisan érintett térségi szereplő
csatlakozhat, amely megfelel a kiválasztási kritériumoknak, egyetért a célkitűzésekkel
és aktívan részt kíván venni azok megvalósításában.

A csatlakozás módja:

A paktumszervezethez szándéknyilatkozat kitöltésével lehet csatlakozni, mely a
paktumirodánál kérhető, illetve a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt
letölthető.

A szándéknyilatkozat aláírása hivatalosan is megerősíti az együttműködési
szándékot, ugyanakkor kötelező vállalást nem ró a nyilatkozó szervezetre.

Jelenleg együttműködésben álló partnerek:

 • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
 • Soproni Városfejlesztési Kft.
 • Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
 • Sopron és Vidéke Ipartestület
 • Nyugat-magyarországi Egyetem
 • Soproni Szakképzési Centrum
 • Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
 • Pannon Fa- és Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter
 • GYSEV Zrt.
 • IKEA Industry Magyarország Kft.
 • Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.
 • Sopron Holding Zrt.
 • Semperform Kft.