SOPRONI PAKTUMIRODA | 9400 SOPRON, SZÉCHENYI TÉR 1-2. | TEL.: 0699-780-630

AKTUÁLIS HÍREK, INFORMÁCIÓKÉRT IRATKOZZON FEL!

Munkaadóknak

A projekt keretében egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, és középvállalkozások munkabér
és bérköltség támogatásban részesülhetnek, amennyiben a projekt valamely
célcsoportjába tartozó regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak.

Az elérendő célcsoportok számára – regisztrált álláskeresőként történő bevonásuk
után – a munkáltatók igényei alapján összeállított képzések és szolgáltatások
nyújthatók.

Igénybe vehető támogatások

 1. Bértámogatás (különböző időtartamra – legfeljebb 8 hónapra – továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
 2. Bérköltség-támogatás (különböző időtartamra – legfeljebb 8 hónapra – továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)

A támogatások a korábbi időszak gyakorlata alapján lehetnek pl. 4+2, 6+3 hónapra kiterjedők, mely konstrukciók keretében a támogatás időtartama 4 vagy 6 hónap lehet, mely 2, illetve 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár együtt.

A támogatások mértéke a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán egyénileg kerül megállapításra.

Kik vehetik igénybe?

Munkabér és bérköltség támogatásban azok az egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, és középvállalkozások részesülhetnek, amelyek a projekt valamely célcsoportjába tartozó, a Soproni Járásban lakcímmel rendelkező regisztrált álláskeresőt kívánnak foglalkoztatni, illetve a foglalkoztatás együtt jár az egy éves statisztikai állományi létszámának növekedésével.

Kire vonatkozik a program?

A programba kizárólag azok a munkát vállalni szándékozó, álláskereső személyek és inaktívak vonhatók be, akik az alábbi célcsoportok valamelyikébe besorolhatók:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség),
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 • Megváltozott munkaképességű személyek,
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 • A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők),
 • Inaktívak (a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni).

Regisztráció, jelentkezés

Jelentkezés menete:

 1. A munkaadó személyesen (9400 Sopron, Kőszegi út 1/A.) telefonon (99/506 330) vagy emailben (foglalkoztatas.sopron@gyor.gov.hu) felkeresi a Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát.
 2. A Járási Hivatal számára benyújtja a munkaerőigényről szóló bejelentő lapját.
 3. Amennyiben megtalálta azt az álláskereső személyt, akit állományában alkalmazna (annak álláskeresőként való regisztrációját és a TOP 6.8.2. programba való bevonását követően, vagy azzal egyidőben), benyújthatja a bér- vagy bérköltség támogatáshoz szükséges kérelmeket és nyilatkozatokat.
 4. A benyújtott kérelem két hét alatt elbírálásra kerül.
 5. A pozitív elbírálást követően a munkaadó megkötheti munkaszerződését az álláskeresővel, majd támogatási szerződését a Járási Hivatallal.
 6. A megítélt bér- vagy bérköltségtámogatás összege havonta kerül folyósításra a munkaadó számára.

Elérhetőség

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9400 Sopron, Kőszegi u. 1/A
(TOP 6.8.2 információs tanácsadó munkatárs)
Telefon: 99/506-330
E-mail: foglalkoztatas.sopron@gyor.gov.hu
gyor-moson-sopron.munka.hu

Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig 9-15 óra, pénteken 9-12 óra között

További részletes információ a támogatások igénybevételével kapcsolatban:

Soproni Paktumiroda
9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

A Paktumiroda kulcsfontosságú feladata, hogy a célcsoportba tartozó álláskeresők számára valós munkaerőpiaci igényekre alapuló képzéseket indítson.

Ennek érdekében kérjük foglalkoztatási- és humánerőforrás-fejlesztési terveit, elképzeléseit, munkáltatói igényeit (a keresett munkakörhöz szükséges végzettségek, tudnivalók megjelölésével) küldje meg számunkra a paktum.sopron@gmail.com e-mail címre.

Letölthető dokumentumok

Kiadvány munkáltatóknak

Együttműködő Partnerek