SOPRONI PAKTUMIRODA | 9400 SOPRON, SZÉCHENYI TÉR 1-2. | TEL.: 0699-780-630

AKTUÁLIS HÍREK, INFORMÁCIÓKÉRT IRATKOZZON FEL!

SIKERESEN ZÁRULT A SOPRONI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Sopron MJV Önkormányzata – a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Soproni Városfejlesztési Kft., valamint a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részvételével – 2017-ben helyi Foglalkoztatási Paktumot indított. Az európai uniós forrásból finanszírozott paktum fő célja, hogy a térség munkaerőpiaci problémáinak kezelésében érdekelt felek összehangolják a foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket és közös megoldásokat keressenek a feltárt problémákra. Az érintettek egy közös, egységes stratégia mentén kezdték el a munkahelyteremtést célzó programokat, illetve példaértékű munkaerőpiaci akciókat és intézkedéseket valósítottak meg a Soproni Paktumiroda két partnerségi koordinátorának közreműködésével.

A projekt pozitív hatása egyértelműen érzékelhető a helyi foglalkoztatás terén, hiszen több mint 356 fő került bevonásra. Az érintettek közül a legtöbben – 269 fő – támogatott foglalkoztatás keretében léptek be vagy kerültek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Ez a legtöbb esetben bérköltség- vagy bértámogatást jelentett. Jelentős azok száma is, akik a vállalkozásuk elindításához kaptak támogatást; a paktum 93 fő esetében segítette a vállalkozóvá válást a kezdeti bérköltségek finanszírozása révén. Fontos, hogy a jobb munkaerőpiaci esélyeket biztosító képzéseket is támogatta a paktum, így 22 fő juthatott versenyképes szakmához. Mindezeken felül a képzéseken való részvételt nagyban segítő utazási költségtérítést is igénybe lehetett venni a projekt keretében.

Fontos kiemelni azt is, hogy a paktum a Soproni járás teljes területét – Sopron mellett Fertődöt és Fertőszentmiklóst, illetve 36 községet – érintette, és hogy a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyeket és inaktívakat vonta be. Így elsősorban az alacsony iskolai végzettségű személyek, a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, inaktívak helyzetén segített a paktum tevékenysége.

A projekt keretében a munkavállalási nehézségekkel küzdő álláskeresőket a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete egyéni tanácsadásokkal, csoportos klubfoglalkozásokkal segítette.

A munkavállalók mellett a térség munkaerőpiaci problémáinak kezelésében érdekelt felek – intézmények, illetve vállalkozások – aktív együttműködésének támogatása is kiemelt cél volt. Ezért évente sor került foglalkoztatási fórumok megszervezésére, illetve a paktum rendszeresen elkészítette és közzétette a térségre vonatkozó gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentéseket, kiegészítve további aktuális munkaerőpiaci információkkal és elemzésekkel.

Az összesen 503 millió Ft támogatásból megvalósuló projekt 2020. szeptember 28-án zárult, és az eredetileg tervezett 345 fő bevonását túlteljesítette a konzorcium. Örvendetes hír, hogy a paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal az állással rendelkezők száma elérte a 166 főt. Ezek az eredmények a projekt hosszú távú hatását igazolják, a helyi gazdasági szereplőket pedig a projekt befejezését követően is a rendszeres párbeszéd fenntartására ösztönzik.

 

A Projekt eredményeit bemutató zárókiadványt itt megtekintheti:

zarokiadvany

Comments are closed.